Close
 • APRÓHIRDETÉSEK
 • HELYEK
 • Csónakmotor
  • Külmotor
  • Propeller
  • Alkatrész, tartozék
  • Kormány és tartozék
  • Belmotor
 • Hajófelszerelés
  • Általános felszerelés
  • Halradar & GPS
  • Vitorlás felszerelés
  • Főzés, hűtés, wc
  • Napelem, töltők, világítás
  • Utánfutók
  • Hajó Hi-Fi és TV
 • Horgászcsónak
  • Gyors horgászcsónak
  • Középkonzolos
  • Facsónak, ladik
  • Katamarán jellegű
  • Alumínium horgászcsónak
 • Horgászfelszerelés
  • Szettek
  • Tárolók
  • Ülés, fekvés, alvás
  • Horgászbot
  • Orsó
 • Motorcsónak
  • Antik motorcsónak
  • Motorcsónak
  • Középkonzolos
  • Túra és kabinos
  • Kiülős motorcsónak
  • Jet motorcsónak
  • Ponton hajók
  • Wakeboard motorcsónak
  • Gumicsónak
 • Úszó házak
  • Stégek, úszó elemek
  • Úszó ház
 • Vitorláshajó
  • Klasszikus, cirkáló
  • Kis katamaránok
  • Katamarán, trimarán
  • Jollee vitorlás
  • Túra vitorlás
  • Versenyvitorlás
 • Vízisport
  • Jetski
  • Szörf
  • Kite szörf
  • Kajak, kenu
  • Wakeboard és vízisí
 • Yacht
  • Motoros yacht
  • Vitorlás yacht
  • Tengeri yacht
 • Étel-ital
  • Halsütöde, bisztró
  • Éttermek
  • Bár, kocsma
  • Kávézók
 • Hajószerviz, kereskedő
  • Csónakmotor szerviz
  • Maszek, szakember
  • Vitorlás szerviz
  • Hajókereskedő
  • Hajó- csónakgyártó
  • Motorcsónak szerviz
 • Kemping & tábor
  • Nyári táborok
  • Vitorlás- és szörftábor
  • Vízparti kempingek
  • Nemzeti Parkok
  • Gyerektábor, kalandpark
 • Kikötők
  • Vitorláskikötő
  • Horgászkikötő
  • Yachtkikötő
 • Kölcsönző, sétahajó
  • Vitorlás bérlés
  • Kajak, kenu, vízibicikli
  • Sétajahózás
  • Horgász kölcsönző
  • Sportfelszerelés
 • Strandok, tavak
  • Szabadstrand
  • Termálfürdő
  • Uszoda, strand
  • Titkos strandok
  • Horgásztó
  • Vízisí, wakeboardpálya
 • Szállás
  • Vízparti hotelek
  • Vízparti panziók
  • Vízparti apartmanok
  • Kiadó szobák
 • Tanfolyam
  • Úszásoktatás
  • Hajós iskola
  • Búvártanfolyam
 • Üzletek
  • Horgászbolt
  • ABC, Közért
  • Vízisport bolt
  • Vitorlásbolt
  • Hajósbolt

VÁLASSZ KATEGÓRIÁT

Adatvédelmi nyilatkozat - hahohajo.hu

Adatvédelmi nyilatkozat - hahohajo.hu - GlobalPlaza Kft.

I. Bevezetés

1.1. A Globalplaza Korlátolt Felelősségű Társaság (1135 Budapest Palóc u. 3., cégjegyzékszám: 01-09-731103; a továbbiakban: Globalplaza Kft.) mint Adatkezelő és mint a hahohajo.hu oldal üzemeltetője magára nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen jogi közlemény tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése során a hatályos jogszabályokban megfogalmazott elvárásokat betartva jár el.

1.2. A hahohajo.hu alatt megtalálható hajós és horgászat illetve vizisport apróhirdetési portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelveket tartalmazó nyilatkozat ezen az oldalon elérhető, amit jelenleg olvas.

1.3. A Globalplaza Kft. fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi nyilatkozat bármikor történő megváltoztatására azzal a kikötéssel, hogy az esetleges tartalmi változásokról az érintett közönséget kellő időben értesíti.

1.4. A Globalplaza Kft. elkötelezett a hahohajo.hu online apróhirdetési portálon nyújtott szolgáltotások magas színvonaláért, a rendszer használatából eredendő károkért ugyanakkor nem tud felelősséget vállalni. Amennyiben bármely felhasználónak kérdése, illetve megjegyzése van jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát illetően, azt az Impresszumban, illetve jelen nyilatkozatban megtalálható elérhetőségeken keresztül juttathatja el a hahohajo.hu üzemeltetőjéhez.

1.5. A Globalplaza Kft. amellett, hogy elkötelezett a partnerei és felhasználói személyes adatainak védelméért, fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását is. A Globalplaza Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.6. A Globalplaza Kft. az alábbiakban közli a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő adatvédelmi alapelveit, amelyeket saját magával mint Adatkezelővel szemben kötelező érvényűnek ismer el.

 

II. Meghatározások

2.1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

2.2. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

2.3. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.7. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.10. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

III. A Globalplaza Kft. adatkezelési és adatvédelmi alapelvei

3.1. Az adatkezelésnek, az adatok megszerzésének és az adatok feldolgozásának minden esetben tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

3.2. Az adatok tárolása csak meghatározott és törvényes céllal történhet, e céltól eltérő felhasználás nem engedélyezett. A kezelt adatoknak arányosnak kell lenniük a tárolásuk céljával, meg kell felelniük e célnak, és nem terjeszkedhetnek túl e célon.

3.3. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelmet élvezzenek a véletlen vagy jogtalan megsemmisítéssel, a véletlen elvesztéssel, valamint a jogtalan hozzáféréssel, megváltoztatással vagy terjesztéssel szemben.

3.4. A Globalplaza Kft. a nyújtott szolgáltatásaihoz elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a felhasználók megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján és kizárólag e célhoz kötötten használja fel.

3.5. A Globalplaza Kft. vállalja, hogy a működése során birtokába került adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal összhangban, megfelelően kezeli, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozat által meghatározott Adatkezelőkön kívül Harmadik személynek át nem adja. Kivételt képez ez alól a statisztikailag összesített formában történő felhasználás, mely a felhasználókhoz tartozó, beazonosítására alkalmas semmilyen adatot nem tartalmazhat, így nem minősül Adatkezelésnek vagy Adattovábbításnak.

3.6. A Globalplaza Kft. bizonyos jogilag szabályozott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése stb. – Harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

3.7. A Globalplaza Kft. a felhasználói aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek azonban nem kapcsolhatóak össze sem a felhasználók által a regisztráció során megadott adatokkal, sem pedig a felhasználók által más honlapok látogatásakor vagy más szolgáltatások igénybevételekor keletkezett adatokkal.

3.8. A Globalplaza Kft. tájékoztatja felhasználóit az Adatkezelés céljáról, valamint az Adatkezelők és az Adatfeldolgozók köréről.

3.9. Azokban az esetekben, amikor a Globalplaza Kft. a felhasználói által szolgáltatott adatokat az adatfelvétel eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, a felhasználóit erről értesíti, kifejezett hozzájárulásukat megszerzi, illetve lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók az eredetitől eltérő céllal történő felhasználást megtiltsák.

3.10. A Globalplaza Kft. mint Adatkezelő az adatok felvétele, kezelése és rögzítése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

3.11. A Globalplaza Kft. kötelezi magát az adatok biztonságáról való gondoskodásra, és megtesz minden olyan technikai és szervezési lépést, valamint olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védelmét, és megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Globalplaza Kft. kötelezi magát ugyanakkor arra is, hogy minden olyan Harmadik személyt, aki számára az adatokat a fentebb említett esetekben továbbítja, felhívja ezirányú kötelezettségeinek vállalására.

3.12. A Globalplaza Kft. mint Adatkezelő zárolja a Személyes adatot abban az esetben, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

3.13. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, zárolásáról, illetve törléséről értesíteni kell az érintett felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

IV. A Globalplaza Kft. által kezelt adatok köre

4.1. A Globalplaza Kft. a hahohajo.hu oldalon a felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat kezeli, amihez a felhasználó hozzájárul, azaz minden adat kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

4.2. A hahohajo.hu oldal látogatása során a Globalplaza Kft. rögzítheti a látogatók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldalak címeit egyrészt technikai okokból, másrészt a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

4.3. A Globalplaza Kft. mint szolgáltató a felhasználók testreszabott kiszolgálása érdekében a felhasználók számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit vagy cookie-t helyezhet el. A cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében.

4.4. A Globalplaza Kft. mint szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja a vele együttműködő Harmadik személyek – elsősorban a Google Inc. – számára, hogy cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó már járt a hahohajo.hu oldalon, ezáltal pedig hirdetést jelenítsenek meg számára.

4.5. A cookie-kat a felhasználók törölhetik saját számítógépükről, illetve a böngészőbeállításokban alkalmazható a cookie-k tiltása. Ezen túlmenően a felhasználóknak lehetőségük van a Google hirdetéseinek kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) a Google által elhelyezett cookie-k tiltására is. A cookie-k tiltásával ugyanakkor a felhasználók tudomásul veszik, hogy cookie-k nélkül az adott oldal működése nem lehet teljes értékű.

4.6. A hahohajo.hu oldalon fellelhető tartalom számos külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz, a külső szolgáltatók azonban a hahohajo.hu oldalon regisztrált felhasználók személyes adataihoz semmilyen formában nem férhetnek hozzá, a Globalplaza Kft. kizárólag aggregált, statisztikai célú adatokat szolgáltat partnerei számára.

4.7. A Globalplaza Kft. a felhasználói adatbázisban a regisztrált felhasználó e-mail címét, nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, irányítószámát, születési idejét, a felhasználó által feltöltött képmást (profilképet), a regisztráció időpontját, illetve regisztrációkori IP címét kezeli, melyek szükségesek a felhasználók azonosításához, illetve a velük való kapcsolatfelvételhez. Az adatbázis továbbá tartalmazza, hogy az egyes felhasználók feliratkoztak-e a hahohajo.hu hírlevelére.

4.8. A hahohajo.hu oldalon lehetőség van olyan hirdetési tevékenységre, mely maga után vonhatja a Globalplaza Kft.-vel az oldalon keresztül üzleti kapcsolatba lépő felhasználók további adatai kezelésének szükségességét.

4.9. Azon felhasználók esetében, akik a hahohajo.hu oldalon fizetési kötelezettséget előidéző szolgáltatást vesznek igénybe, a Globalplaza Kft. a pénzügyi tranzakciók lebonyolításához szükséges további adatokat kérhet el. Ezen adatokat a Globalplaza Kft. a pénzügyi tranzakciókat végző szolgáltatójához továbbítja. A kereskedelmi célú adatkezelés céljáról az adatok felvételekor a Globalplaza Kft. minden információt rendelkezésre bocsát.

 

V. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama

5.1. Az adatkezelésre a hahohajo.hu oldalon minden esetben a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

5.2. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, mely szerint személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

5.3. Az adatkezelés célja a Globalplaza Kft. által üzemeltetett hahohajo.hu internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Globalplaza Kft. felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és e csoportok számára a hahohajo.hu oldalon keresztül célzott tartalmat, hirdetést jelenítsen meg.

5.4. A Globalplaza Kft. mint adatkezelő a hahohajo.hu oldal üzemeltetése során az oldal felhasználóitól birtokába jutott Személyes adatokat a fent említett célokon túlmenően egyéb célra nem használhatja fel.

5.5. A jelen dokumentumban meghatározott Adatkezelők között Adattovábbítás anélkül végezhető, hogy a Globalplaza Kft. mint szolgtáltató erre a felhasználók külön hozzájárulását kérné.

5.6. A Globalplaza Kft. az általa kezelt Személyes adatokat harmadik személynek vagy a hatóságok számára kizárólag hatósági határozat alapján vagy a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén adja ki, hacsak törvény vagy egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.

5.7. A Globalplaza Kft. mint Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, az adatok megfelelőségéért, illetve a helytelenül megadott adatokból származó következményekért kizárólag az azt megadó személy felel. E megállapítás különösen igaz a felhasználók által megadott e-mail címekre vonatkozóan: a felhasználó az e-mail cím megadásával vállalja a felelősséget arra vonatkozóan, hogy az adott címhez tartozó postafiókot kizárólag ő kezeli, illetve a megadott e-mail címhez tartozó postafiókba való bejelentkezésekkel kapcsolatos mindennemű felelősség az e-mail címet megadó felhasználót terheli.

5.8. A Globalplaza Kft. mint Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat mindaddig kezeli, míg a felhasználó a hahohajo.hu szolgáltatásairól – az adott e-mail címmel létrehozott felhasználói fiókból – ki nem iratkozik, és ezzel egyidejűleg nem kéri adatainak törlését. Az adattörlés a felhasználó felől beérkezett törlési igény időpontjától számított 10 munkanapon belül történik. Ilyen esetekben az adatok a jelen nyilatkozatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlésre kerülnek.

5.9. Jogellenes, megtévesztésre alkalmas személyes adat használata vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény vagy rendszerellenes támadás esetén a Globalplaza Kft. mint Adatkezelő egyidejűleg jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűntetése mellett Személyes adatait törölni, valamint polgári jogi felelősség vagy bűncselekmény gyanúja esetén az adatokat megőrizni a lefolytatandó eljárás idejére.

5.10. Abban az esetben, ha a felhasználó leiratkozik a hahohajo.hu szolgáltatásairól, illetve törli regisztrációját, a felhasználó által létrehozott Személyes adatnak nem minősülő tartalmak (hozzászólások, az oldal egyes tartalmi elemeivel kapcsolatos visszajelzések) mindaddig megmaradnak, amíg a felhasználó ezen tartalmak törlését írásban a Globalplaza Kft. felé nem jelzi. Az ebben a pontban említett adatok törlésére vonatkozó felhasználói igény beérkezésétől számítva a Globalplaza Kft. 10 napon belül törli azokat.

5.11. A hahohajo.hu oldal rendszerének működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása által indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

 

VI. Rendelkezés személyes adatokkal

6.1. A felhasználóknak lehetőségük van adataik törlésére saját felhasználói fiókjukon keresztül; a felhasználói fiók törlésével az adatkezelés megszűnik. A regisztrált felhasználók ugyanezen felületen kezelhetik a személyes adataikban bekövetkező bármilyen változást. A hahohajo.hu által küldött hírlevelekről a felhasználók a hírlevélben található, leiratkozásra szolgáló hivatkozáson keresztül iratkozhatnak le.

6.2. A felhasználó által kezdeményezett személyesadat-törlés, illetve -módosítás esetén az adatok visszaállítására, illetve visszavonásra nincs lehetőség.

6.3. A hahohajo.hu oldal működtetése során technikailag rögzítésre kerülhetnek a felhasználók számítógépeinek azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket a Globalplaza Kft. mint Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

6.4. A hahohajo.hu oldal felhasználói bármikor információt, tájékoztatást kérhetnek a Globalplaza Kft.-től mint Adatkezelőtől Személyes adataik kezelésére vonatkozóan. A kérelmet írásban ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben az Adatkezelő postai címére, vagy elektronikus formában az Adatkezelő e-mail címére kell eljuttatni. A tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható; e-mailben történő tájékoztatáskérés esetén ez a felhasználó regisztrációkor megadott címéről érkező megkeresést jelent. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

6.5. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre, információ-, tájékoztatáskérésre a Globalplaza Kft. mint Adatkezelő 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

VII. Az adatkezelő adatai és elérhetősége

 

Globalplaza Kft.

 • Székhely: 1135 Budapest, Palóc u. 3.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-731103
 • Adószám: 13356466-2-41
 • EU adószám: HU 13356466
 • Telefonszám: +36 1 784 7926
 • Levelezési cím: 1074 Budapest, Szövetség u. 35. I em. 7a
 • E-mail: ugyfelszolgalat(kukac)hahohajo.hu
 • CÉGBEMUTATÓ OLDAL: http://co.globalplaza.hu/

 

VIII. Adattovábbítás

A Globalplaza Kft. mint Adatkezelő a hahohajo.hu oldalon kereskedelmi tevékenységet folytat, melyben a fizetéssel kapcsolatos partnere a Escalion B.V. https://www.escalion.com/hu amely elektronikus fizetési szolgáltatásokat nyújt a Globalplaza Kft. számára. A kereskedelmi folyamatok során a Globalplaza Kft. során a felhasználóknak kizárólag az elektronikus fizetéssel összefüggő adatait továbbítja a Escalion B.V. számára.

Escalion B.V.

 • Székhely: Water acker 120, 1965SX Heemskerk, Hollandia
 • Nyilvántartási szám: 35024255
 • Adószám: NL802156277B01)
 • Magyar ügyfélszolgálat +352 621 241 105
 • E-mail: support(kukac)escalion.com

 

IX. Adatfeldolgozás

9.1. A Globalplaza Kft. külön Adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

 

X. Külső szolgáltatók

10.1. A Globalplaza Kft. egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: Külső szolgáltató). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

10.2. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, Google, Pinterest, Tumblr, Twitter, Foursquare, YouTube, Flickr, Vimeo, Instagram, Vine, TripAdvisor.

10.3. A Globalplaza Kft. a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen nyilatkozatban meghatározott célra használhatja fel.

 

XI. Jogorvoslati lehetőségek

11.1. A felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. év CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Adatvédelmi nyilatkozat - hahohajo.hu Vélemények